REGULAMIN

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (EKOSKARBIEC Izabela Podgórska, ul. Diamentowa 18, 05-825 Izdebno Kościelne).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

EKOSKARBIEC Izabela Podgórska, ul. Diamentowa 18, 05-825 Izdebno Kościelne

EKOSKARBIEC Izabela Podgórska, ul. Diamentowa 18, 05-825 Izdebno Kościelne e-mail: kontakt@ekoskarbiec.pl

EKOSKARBIEC Izabela Podgórska, ul. Diamentowa 18, 05-825 Izdebno Kościelne NIP: 529-17-87-101, REGON: 369406153 zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=f001f9fe-45a3-4271-8066-7f6e21... KONTO BANKOWE: 25 1050 1924 1000 0091 2710 3514

 

§2 Warunki ogólne

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 

§5 Rękojmia

 

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

§7 Postanowienia końcowe

 

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów